Dustex (lignin) blir produsert i Sarpsborg av Borregaard Lignotech der norsk gran står for største delen av råstofftilgangen. Dustex er ikke giftig for mennesker, dyr eller vann. Dustex er ikke korrosivt eller skadelig på andre måter. Dustex er også Co2 nøytralt.
DUSTEX / LIGNIN MILJØVENNLIG BINDEMIDDEL
Forhandler av
fra
Hjem
Fasttelefon:
35024722
Kontaktperson:
Thor Ole Flatland
E-post:
thorole@flatland-transport.no
Postadresse:
Hjartdalsvegen 830, 3690 Hjartdal
Mobil:
90570015
Presentasjon utarbeidet av Flatland Transport pdf
Artikkel i magazinet "Veg og Vedlikehold" - "Overbevist etter 13 år med Dustex"(pdf)
Dustex Håndbok" utarbeidet av Statens Vegvesen 2006 pdf
Dersom behovet er å stabilisere en veg med dårlig bæreevne, så er også Dustex ideell. Dustex kan blandes inn i tilført grus med høvel, men aller best er det å frese ned Dustex. Ved å bruke en fres som kan knuse stein, så får en nytta eksisterende asfalt og bærelag og omgjort dette til en sterk "plate". Dette er en svært resursbesparende metode og slik sett en økonomisk gunstig metode. På mindre trafikkerte veger kan en gjerne beholde vegen som en "dustexstabilisert grusveg". Dette stabiliserte bærelaget er også ideelt til å legge asfalt oppå og asfaltering kan skje etter en herdeperiode på 4-8 uker eller etter noen år. Du finner mer informasjon om stabilisering på disse linkene:
Fou-rapport utarbeidet av Statens Vegvesen
Utdrag fra artikkel i "Våre Veger"
Dustex er et miljøvennlig støvbindemiddel for grusveger. Dustex er et spennende produkt med flere egenskaper. Dersom behovet er å dempe støv, så er Dustex ideell, men det er vel ikke noe minus at en får et produkt som over tid også forsterker vegbanen og samtidig er særdeles mijøvennlig? Altså et støvbindemiddel med "trippelegenskaper"!. Du finner mer informasjon om støvbinding på disse linkene:
Dustex S50
Sikkerhetsdatablad
Sintefrapport
Referanser:
Datablad:
Dustex Mengdetabell pdf
LINK TIL VIDEO: "Fresing / knusing av asfalt og stein på kommunal veg for Froland kommune"
Til støvbinding:
Til stabilisering:
(Dustex-dyser mm)
Flere Dustex-bilder og mer info finner du her:
Traktormontert steinknuser:
I forbindelse med stabilisering er det behov for en kraftig traktor
med steinknuser. Her har T.O.Flatland Transport et godt samarbeid
med C
IAS v/Lloyd Sundstøl.

Lager/spredeentreprenører: (mer info kommer snart)
Hønefoss:
Lier:
Vestfold:
Skien/Kragerø:
Birkeland:
Forhold å ta hensyn til ved utlegging av Dustex.pdf
Samarbeidspartnere:
Ta kontakt for mer
info / pristilbud
thorole@flatland-transport.no
mob: 90 57 00 15