Firmaet ble formelt etablert i 1983 under navnet T.O. Flatland Transport og ble omgjort til Flatland Transport AS fra og med 1.1.2017.

I starten var tippkjøring og septiktømming hovedgesjeft og litt snøscootertransport/hytteservice. Så tidlig som i 1975 starta det i det små med snøscootertransport/hytteservice og fra 1982 også løypekjøring i Hjartdalsfjella. Fra 1984 - 1994 ble det 10 år med grustakdrift/transport i Sauland, samt et par år med pukkverksdrift i Hjartdal. Starta "karrieren" med støvdemping av veger ved først å bruke spillolje og gikk senere over til ordinært "vegsalt". I 1991 drev jeg og salta kommunale veger i Hjartdal, da høvelkjøreren kunne fortelle at det i Østfold ikke ble brukt salt, men "et eller annet produkt fra Borregaard," da tok det ikke mange timene før jeg ringte Borregaard. Tenke seg til at det fantes et miljøvennlig alternativ til salt!

Min erfaring fra knusing og transport av veggrus, var et godt grunnlag å ha når jeg i 1992 fikk kontrakt med Borregaard på salg av det som etter hvert ble kalt Dustex. I dag er det Dustex og septik som er hovedarbeidsområder. Ice Away er også et spennende produkt som helt klart bør ha en framtid, når en tenker på miljøet. Oppsummert kan vi vel kalle oss en miljøbedrift.
Flatland Transport AS
Fasttelefon:
35024722
Kontaktperson:
Thor Ole Flatland
E-post:
thorole@flatland-transport.no
Mobil:
90570015
Forhandler av
fra
Postadresse:
Hjartdalsvegen 830, 3690 Hjartdal